Category Archives: Digwyddiadau

Cynadleddau Haf 2019

Bu aelodau presennol a chyn-aelodau o dîm y prosiect yn brysur yn cyflwyno papurau mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol dros yr haf. Cynhaliodd y prosiect dair sesiwn lawn yn rhan o Gyngres Ryngwladol Astudiaethau Canoloesol Leeds ar 1 Gorffennaf 2019 – cyfanswm o naw papur i gyd, a draddodwyd gan aelodau hen a newydd o’r … Continue reading Cynadleddau Haf 2019

Abaty Caerloyw a Bucheddau’r Seintiau Cymreig

Cynhaliodd tîm y prosiect brynhawn o sgyrsiau yng nghabidyldy cadeirlan Caerloyw ar 3 Tachwedd 2018. Mae arwyddocâd Caerloyw yn gydnabyddedig fel canolbwynt i gasgliad o draddodiadau sy’n ymwneud â’r seintiau yng Nghymru, ac mae’r ffaith fod bucheddau Cadog, Gwynllyw, Padarn ac eraill wedi eu cynnwys yn nghasgliad Cotton Vespasian o fucheddau Lladin yn adlewyrchu patrwm … Continue reading Abaty Caerloyw a Bucheddau’r Seintiau Cymreig

Seintiau Llandaf

Bu tîm y prosiect yn ymweld â chadeirlan Llandaf ar 11 Tachwedd 2017, wrth i ni ailafael yn ein teithiau i wahanol rannau o Gymru i rannu ffrwyth ein hymchwil. Y siaradwyr y tro hwn oedd David Parsons, Ben Guy, Paul Russell a Martin Crampin. Roedd yr amrywiol bynciau a drafodwyd yn cynnwys eglwysi sydd … Continue reading Seintiau Llandaf

Cynhadledd Chwedlau’r Seintiau

Daeth aelodau a chyn-aelodau o baneli ymgynghorol prosiect ‘Cwlt y Seintiau’ a phrosiect ‘Vitae Sanctorum Cambriae’ ynghyd yn Aberystwyth ar gyfer cynhadledd ‘Chwedlau’r Seintiau’, a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol ar 3 Mehefin 2017 Bu’r siaradwyr yn trafod bucheddau Lladin a Chymraeg Dewi Sant; bucheddau Cymraeg Martin a Chollen; barddoniaeth Gymraeg o’r ddeuddegfed ganrif sy’n … Continue reading Cynhadledd Chwedlau’r Seintiau

Padarn a Seintiau Cymru

Yn ystod pedair blynedd y prosiect cychwynnol, ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’ (2013–17), buom yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau un prynhawn mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru, ym Mangor, Tyddewi, Llanilltud Fawr a Threffynnon. Rydym yn ôl y gwanwyn hwn, i ateb y galw! Gofynnwyd am gymorth y prosiect i gynnal digwyddiad tebyg yn … Continue reading Padarn a Seintiau Cymru

Chwedlau’r Seintiau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae prosiect ymchwil ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’ yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth wedi bod wrthi’n golygu ac yn cyfieithu bucheddau canoloesol seintiau Cymru, barddoniaeth sydd wedi ei chyfeirio atynt, ac achau’r seintiau. Wrth i’r prosiect dynnu tua’r terfyn, cynhelir arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, rhwng 18 Chwefror a … Continue reading Chwedlau’r Seintiau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru