Y Golygiad

Asa
Vita Sancti Asaph, gol. David Callander (cyfieithiad Cymraeg gan Jenny Day) (cyhoeddwyd 15.2.21)

Beuno
Moliant i Feuno (Anon.), gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Cadfan
Llywelyn Fardd: Canu i Gadfan, gol. Ann Parry Owen (20.10.18)

Clydog
Vita Sancti Clitauci (Liber Landavensis/Vespasian A. xiv), gol. Ben Guy (cyfieithiad Cymraeg gan Rebecca Thomas) (12.9.19)

Dewi
Gwynfardd Brycheiniog: Canu i Ddewi, gol. Ann Parry Owen (20.11.20)
Iolo Goch: Mawl i Ddewi Sant, gol. Dafydd Johnston (12.11.18)
Lewys Glyn Cothi: Awdl-gywydd i Ddewi Sant, gol. Dafydd Johnston (12.11.18)
Rhisiart Rhys: Moliant i Ddewi, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Deiniol
Syr Dafydd Trefor: Moliant i Ddeiniol, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Dyfrig
Vita Sancti Dubricii (Liber Landavensis/Vespasian A. xiv), gol. Ben Guy (cyfieithiad Cymraeg gan Rebecca Thomas) (2.3.20)

Martin
Buchedd Martin, gol. Jenny Day (23.12.20)

Mwrog
Gruffudd Nannau: Moliant i Fwrog, gol. Eurig Salisbury (31.12.20)

Pedr
Lewys Daron: Moliant i Bedr o Rosyr, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Tydecho
Dafydd Llwyd of Mathafarn: Moliant i Dydecho, gol. Eurig Salisbury (3.3.21)

Tysilio
Cynddelw Brydydd Mawr: Canu Tysilio, gol. Ann Parry Owen (24.9.19)

Seintiau Brycheiniog
Huw Cae Llwyd: Moliant i seintiau Brycheiniog, gol. Eurig Salisbury (21.2.20)

Seintiau Morgannwg
Rhisiart ap Rhys: Moliant i seintiau Morgannwg, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Y Seintiau
Huw Cae Llwyd: Moliant i’r seintiau, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Am Y Golygiad